Hopp til innhold
Nettstedsøk
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kort og godt om trivsel på arbeidsplassen

Folderen "Kort og godt om trivsel på arbeidsplassen"

Denne folderen er en oppsummering av Idébankens serie om stress og trivsel.

Denne folderen er en oppsummering av Idébankens serie om stress og trivsel.

Last ned

Verktøy til gode trivselsprosesser

Dette heftet samler aller verktøyene som hører til Idébankens serie om stress og trivsel.

Dette heftet samler aller verktøyene som hører til Idébankens serie om stress og trivsel.

Dette heftet samler aller verktøyene som hører til Idébankens serie om stress og trivsel.

Last ned

Helsefremmende arbeidsplasser

Idébankens temahefte om helsefremmende arbeidsplasser

Arbeid er viktig for helsen vår og alle har rett til en helsefremmende arbeidssituasjon. Omtrent slik starter arbeidsmiljøloven. Nytten er imidlertid langt større enn bare det å følge loven. Både arbeidsgivere og arbeidstakere har interesse av at arbeidsplassen er helsefremmende. For den ansatte betyr det bedre livskvalitet gjennom trivsel og færre helseplager som følge av jobben. For virksomheten er arbeidstakere med god helse viktig for nærvær, effektivitet og kvalitet.

Arbeid er viktig for helsen vår og alle har rett til en helsefremmende arbeidssituasjon. Omtrent slik starter arbeidsmiljøloven. Nytten er imidlertid langt større enn bare det å følge loven. Både arbeidsgivere og arbeidstakere har interesse av at arbeidsplassen er helsefremmende. For den ansatte betyr det bedre livskvalitet gjennom trivsel og færre helseplager som følge av jobben. For virksomheten er arbeidstakere med god helse viktig for nærvær, effektivitet og kvalitet.

Last ned
Målform

Fra stress til trivsel

Idébankens temahefte "Fra stress til trivsel"

I dette heftet finner du informasjon om hva stress er, og hvordan alle på arbeidsplassen kan bidra til å forebygge stress og skape bedre trivsel. Heftet henvender seg til ledere og medarbeidere. Den første delen av heftet handler om stress og hvordan vi takler og forebygger stress. Den andre delen av heftet handler om hva de ulike nivåene i organisasjonen kan bidra med for å skape et godt arbeidsmiljø og redusere stress. Dette heftet danner teorigrunnlaget for resten av materiellet. Du får blant annet lese om CATS, en teori for å forstå stress. Her introduseres også begrepet IGLO, som står for Individ, Gruppe, Ledelse og Organisasjon. Alle disse nivåene må nemlig bidra hvis virksomheten skal gå fra stress til trivsel.

I dette heftet finner du informasjon om hva stress er, og hvordan alle på arbeidsplassen kan bidra til å forebygge stress og skape bedre trivsel. Heftet henvender seg til ledere og medarbeidere. Den første delen av heftet handler om stress og hvordan vi takler og forebygger stress. Den andre delen av heftet handler om hva de ulike nivåene i organisasjonen kan bidra med for å skape et godt arbeidsmiljø og redusere stress. Dette heftet danner teorigrunnlaget for resten av materiellet. Du får blant annet lese om CATS, en teori for å forstå stress. Her introduseres også begrepet IGLO, som står for Individ, Gruppe, Ledelse og Organisasjon. Alle disse nivåene må nemlig bidra hvis virksomheten skal gå fra stress til trivsel.

Last ned

Omstilling

Omstilling - Bokmål - framside

En veileder for arbeidsgivere, tillitsvalgte og ledere som ønsker å lære mer om omstilling. NB: heftet er ikke tilgjengelig for bestilling på papir.

En veileder for arbeidsgivere, tillitsvalgte og ledere som ønsker å lære mer om omstilling. NB: heftet er ikke tilgjengelig for bestilling på papir.

Psykiske vansker på arbeidsplassen

Psykiske vansker - framside

En veileder for arbeidsgivere, ledere, tillitsvalgte og verneombud. Lær mer om psykiske vansker, hvordan de påvirker jobben og hvordan ledere og andre kan håndtere utfordringene.

En veileder for arbeidsgivere, ledere, tillitsvalgte og verneombud. Lær mer om psykiske vansker, hvordan de påvirker jobben og hvordan ledere og andre kan håndtere utfordringene.

Målform

Raskt tilbake etter sykefravær

Raskt tilbake etter sykefravær

Dette temaheftet handler om hvordan vi kan føre sykmeldte raskere tilbake til arbeidslivet. Utgangspunktet er at mer kunnskap og oversikt gjør tilbakeføring mer sammenhengende og kvalitativt bedre for den enkelte sykmeldte. Dette kan igjen bidra til mer og bedre kommunikasjon mellom alle involverte.

Dette temaheftet handler om hvordan vi kan føre sykmeldte raskere tilbake til arbeidslivet. Utgangspunktet er at mer kunnskap og oversikt gjør tilbakeføring mer sammenhengende og kvalitativt bedre for den enkelte sykmeldte. Dette kan igjen bidra til mer og bedre kommunikasjon mellom alle involverte.

Manual for sykefraværsarbeid

Sykefraværsmanualen

Dette er en manual utformet som et praktisk verktøy i sykefraværsarbeidet. Virksomheter kan bruke manualen til å sikre god kvalitet i arbeidet og øke sjansen for et lavt sykefravær.

Dette er en manual utformet som et praktisk verktøy i sykefraværsarbeidet. Virksomheter kan bruke manualen til å sikre god kvalitet i arbeidet og øke sjansen for et lavt sykefravær.

Gravid medarbeider

Gravid

Flere prosjekt i hele landet har hatt oppsiktsvekkende gode resultater med tilrettelegging for gravide medarbeidere. Gevinstene for virksomheten er store. I dette heftet har vi samla erfaringer til inspirasjon for andre. Heftet inneholder blant annet gode eksempeler, sjekklister, forslag til tiltak og informasjon om lovverk og støtteordninger.

Flere prosjekt i hele landet har hatt oppsiktsvekkende gode resultater med tilrettelegging for gravide medarbeidere. Gevinstene for virksomheten er store. I dette heftet har vi samla erfaringer til inspirasjon for andre. Heftet inneholder blant annet gode eksempeler, sjekklister, forslag til tiltak og informasjon om lovverk og støtteordninger.

Den viktige samtalen

Den viktige samtalen

Den viktige samtalen handler om hva som skal til for å ta vare på sykmeldte medarbeidere, hjelpe de tilbake i jobb og eventuelt forebygge at medarbeidere blir sykmeldte. Mange ledere kvier seg forståelig nok for slike samtaler. Samtalene kan være krevende, blant annet fordi medarbeideren ofte reagerer med følelser, ikke bare rasjonelt. Dette heftet gir råd og vink til ledere og andre som gjennomfører viktige samtaler. Heftet handler om hvordan samtalene bør legges opp for å bære frukter, både for arbeidstaker og arbeidsgiver. Heftet baserer seg på mange års psykologisk forskning og praktisk erfaring.

Den viktige samtalen handler om hva som skal til for å ta vare på sykmeldte medarbeidere, hjelpe de tilbake i jobb og eventuelt forebygge at medarbeidere blir sykmeldte. Mange ledere kvier seg forståelig nok for slike samtaler. Samtalene kan være krevende, blant annet fordi medarbeideren ofte reagerer med følelser, ikke bare rasjonelt. Dette heftet gir råd og vink til ledere og andre som gjennomfører viktige samtaler. Heftet handler om hvordan samtalene bør legges opp for å bære frukter, både for arbeidstaker og arbeidsgiver. Heftet baserer seg på mange års psykologisk forskning og praktisk erfaring.

Mobbing i arbeidslivet

Mobbing

Mobbing har blitt et viktig tema i norsk samfunnsdebatt og norsk arbeidsliv de siste åra. I dette heftet får du en oppsummering av 20 års forskning på området i Norge. Her finner du råd og vink til hvordan saker som gjelder mobbing bør og skal håndteres internt i virksomheten, både med tanke på juridiske og psykologiske aspekter. Heftet er skrevet for leidere, tillitsvalgte og verneombud, men fungerer også som et nyttig skriv for alle som treng bredere kunnskap om temaet mobbing i arbeidslivet.

Mobbing har blitt et viktig tema i norsk samfunnsdebatt og norsk arbeidsliv de siste åra. I dette heftet får du en oppsummering av 20 års forskning på området i Norge. Her finner du råd og vink til hvordan saker som gjelder mobbing bør og skal håndteres internt i virksomheten, både med tanke på juridiske og psykologiske aspekter. Heftet er skrevet for leidere, tillitsvalgte og verneombud, men fungerer også som et nyttig skriv for alle som treng bredere kunnskap om temaet mobbing i arbeidslivet.

Skift-og turnusarbeid

Skift og turnus

Dette heftet tar for seg skiftarbeidets innvirkning på ulike områder som sikkerhet, sosialt liv, søvn, fravær og helse, og gir tips til hvordan utfordringene knyttet til skift- og turnusarbeid kan løses, samt hvilke hensyn som bør tas når skiftplaner settes opp.

Dette heftet tar for seg skiftarbeidets innvirkning på ulike områder som sikkerhet, sosialt liv, søvn, fravær og helse, og gir tips til hvordan utfordringene knyttet til skift- og turnusarbeid kan løses, samt hvilke hensyn som bør tas når skiftplaner settes opp.

Dialogspill-kort

Dialogspillkort_01

Dette er spillkort til dialogspillet som er beskrevet i temaheftet Verktøy til gode trivselsprosesser. Benytt en kortstokk pr. gruppe av 4-8 personer. NB! Bruk gule lapper og ikke skriv direkte på kortene. Da kan de gjenbrukes mange ganger.

Dette er spillkort til dialogspillet som er beskrevet i temaheftet Verktøy til gode trivselsprosesser. Benytt en kortstokk pr. gruppe av 4-8 personer. NB! Bruk gule lapper og ikke skriv direkte på kortene. Da kan de gjenbrukes mange ganger.

Last ned

Konflikthåndtering på arbeidsplassen

Konflikthåndtering - framside

Konflikter på arbeidsplassen er ikke til å unngå. De er dessuten ofte en kilde til endring og framdrift. Samtidig kan konflikter føre til mindre trivsel, lavere produktivitet og mobbing. I dette heftet får du med personalansvar hjelp til å forstå og håndtere konflikter.

Konflikter på arbeidsplassen er ikke til å unngå. De er dessuten ofte en kilde til endring og framdrift. Samtidig kan konflikter føre til mindre trivsel, lavere produktivitet og mobbing. I dette heftet får du med personalansvar hjelp til å forstå og håndtere konflikter.

Tilbake

Bestillingslisten er tom

Bestillingsliste

  • DeleteMarkup template (hidden)

Viktig! Avhengig av vekt vil materiellet sendes enten som brev eller som pakke. Vi ber deg derfor oppgi både gate- og postadresse.